profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Łańcuchy ogniwowe

Łańcuchy ogniwowe maja bardzo szerokie spektrum zastosowań i znajdują swoje zastosowanie w różnych branżach: górnictwo, przemysł maszynowy, hutniczy, stoczniowy, cementowy, drzewny, wydobywczy, w rolnictwie, rybołówstwie oraz w zastosowaniach technicznych i technicznych ogólnego zastosowania takich jak: przenośniki różnych typów (kubełkowe, zgrzebłowe), mechanizmy podnoszenia, przenoszenia i wciągania (łańcuchy do zawiesi, do wciągników ręcznych lub elektrycznych), do produkcji i montażu urządzeń trakcyjnych. 

Z jakich materiałów wykonane są łańcuchy ogniwowe?

Różnorodność zastosowań łańcuchów ogniwowych sprawia, że wykonywane są z różnych materiałów ( stal czarna, nierdzewna, specjalna ulepszona cieplnie o wyższej twardości, bez naprężeń, z lepszymi właściwościami techniczno-eksploatacyjnymi), mogą być utwardzane powierzchniowo i nawęglane, mogą być ocynkowane ogniowo lub galwanicznie oraz malowane.

Najczęściej stosowane łańcuchy ogniwowe ogólnego zastosowania posiadają ogniwa krótkie, średnie i długie. Ich ogniwa mogą być kalibrowane, niekalibrowane oraz specjalnie testowane.

Dobór materiału sprawia, że wykonywane są w różnych klasach wytrzymałości : ogniwa krótkie od 2 do 6, średnie od 2 do 3, długie od 2 do 3. Ich budowa sprawia, że przeznaczone są do pracy z kołami zębatymi, do pracy na rolkach, do współpracy z prowadnicami z tworzywa. Ogniwa w łańcuchach mogą być spawane lub bocznie zgrzewna.

Podstawowe parametry łańcucha rolkowego – zawiesiowego:

parametry łańcucha ogniwowego,rolkowego i zawiesiowego

d x t – wymiar łańcucha – wielkość
b1 – min. szerokość ogniwa
b2 – max. szerkość ogniwa
t – podziałka
d – głębokość ogniwa