profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Spawanie

Dostępne metody spawania:

  • metoda MIG/MAG
  • metoda TIG 

Spawanie MIG (Metal Inert Gas) 

MIG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu chemicznie obojętnego, np. argonu czy helu, który nie bierze udziału w procesie spawania. Proces spawania metodą MIG polega na wykorzystaniu drutu elektrodowego, który pełni funkcję spoiwa.  Metoda MIG stosowana jest do spawania metali nieżelaznych. 

Spawanie MAG (Metal Active Gas) 

MAG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu chemicznie aktywnego, np. CO2 , który bierze udział w procesie spawania. W tym wypadku do spawania w ramach topliwej elektrody wykorzystywany jest drut proszkowy lub pełny. Stosowane jest do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych.

Spawanie TIG (Tungsten Inert Gas)

Jest to metoda spawania, w której wytwarza się łuk elektryczny przy pomocy nietopliwej elektrody wolframowej w osłonie gazu obojętnego (takich jak np. argonu, helu czy ich mieszanki). Metoda TIG umożliwia uzyskanie spoiny niezwykle czystej i wysokiej jakości. Najczęściej jest wykorzystywana w spawaniu stali nierdzewnej i innych stali wysokostopowych, np. miedzi, aluminium, tytanu, niklu i ich stopów. Metoda ta oferuje, także niezwykle wysoką jakość i precyzję łączenia.

Najczęściej spawane materiały:

  • stal kwasoodporna
  • stal węglowa
  • aluminium