Pobierz

Wszytkie dane zawarte w naszych katalogach odpowiadają aktualnemu stanowi naszej wiedzy i mają informować o naszych produktach i mozliwościach ich zastosowania. Nie oznacza to, że określone własciwości produktów lub ich zastosowanie w konkretnym celu są tym samym zagwarantowane. Wszelkie prawa zwiazane z naszymi produktami są zastrzeżone. Przedruk, cytowanie oraz posługiwanie się w celach handlowych i informacyjnych dozwolone są tylko za naszą pisemną zgodą.