Profil z PTFE jest semikrystalicznym, wysokosprawnym termoplastem oraz jednym z najbardziej stabilnych termicznie tworzyw sztucznych (temperaturowy zakres pracy: od -200 do +260ºC). Posiada odporność na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków, związków chemicznych oraz rozpuszczalników. Doskonała izolacyjność elektryczna i najniższy współczynnik dielektryczny spośród wszystkich tworzyw sztucznych są cechami istotnymi dla zastosowań w elektrotechnice, a zwłaszcza w technice wysokiej częstotliwości. Charakterystyczną cechą PTFE jest wysoka gęstość (około 2,2 g/cm3). Możliwe jest wykonywanie PTFE z dodatkiem grafitu (lub węgla), włókien szklanych, brązu lub proszku metalu.

Dzięki temu unika się używania odpornych na korozję stali, a wykazywane w zależności od różnych wiązań z brązem zabarwienia nie powodują żadnych zmian we właściwościach materiału. PTFE stosowane są w przemyśle budowy aparatury chemicznej, budowy maszyn, technice transportowej, w produkcji pomp i armatury, w elektrotechnice, elektronice, technice laserowej, oczyszczaniu spalin, instalacjach wody ultraczystej, kriotechnice, technice filtracyjnej, środków spożywczych, medycznej.

Właściwości:

 • bardzo wysoka udarność także w niskich temperaturach,
 • znakomite właściwości ślizgowe i ścieralne,
 • praktycznie brak zjawiska drgań ściernych (tzw. efekt stick-slip),
 • wysoka temperatura ciągłego użytkowania (+260oC),
 • bardzo dobra odporność na oddziaływanie prawie wszystkich czynników chemicznych i rozpuszczalników,
 • wytrzymały na hydrolizę i gorącą parę,
 • bardzo dobra wytrzymałość na promieniowanie ultrafioletowe,
 • wysoka odporność cieplna (praktycznie nietopliwy, samogasnący i ciężko zapalający się wg. UL 94),
 • w zależności od typu elektrycznie izolujący lub antystatyczny,
 • obojętność fizjologiczna – nieszkodliwy dla organizmu aż do temperatury +270oC, bezsmakowy, bezzapachowy,
 • nietoksyczny, odporny na działanie mikroorganizmów i grzybów,
 • odporność na podciśnienie (nie występuje odgazowywanie ani depolimeryzacja).

Wytrzymałość

PTFE jest tworzywem najbardziej odpornym na organiczne i nieorganiczne chemikalia. Przy pracy w środowisku promieniowania ultrafioletowego możliwe jest zastosowanie go w pomieszczeniach zamkniętych i na zewnątrz ze zmniejszoną długością zmian właściwości tworzywa. Te właściwości zmniejszają częstość konserwacji, która w przeciwnym razie byłaby konieczna ze względu na korozję. Redukują tym samym używanie odpornych na korozję stali.

Zachowanie ślizgowe

Wszystkie rodzaje PTFE wraz z tworzywem PE 2000 posiadają najmniejszy współczynnik ślizgowy wśród wszystkich tworzyw technicznych. Typowa dla PTFE jest bardzo niska przyczepność i tym samym najniższe współczynniki tarcia na prawie wszystkich ciałach stałych. Dzięki równości statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia praktycznie nie występuje zjawisko „drgań ciernych” tzw. efekt stick-slip. Te właściwości zmniejszają konieczną moc napędową, redukując tym samym zużycie energii. PTFE jest szczególnie polecany do wszelkiego rodzaju uszczelnień, łożysk i listew ślizgowych, gniazd zaworów oraz wirników pomp.

Udarność

PTFE może być stosowany przy obciążeniach uderzeniowych i zderzeniowych bez zbytecznych konstrukcji ochronnych nawet w ekstremalnie niskich temperaturach. Stosowa-nie PTFE redukuje hałas i tłumi uderzenia.

Temperatura ciągłego użytkowania

Temperatura ciągłego użytkowania zawiera się w przedziale -200oC do +260oC. Trudno zapalne tworzywo wg. UL 94 pod-wyższa bezpieczeństwo urządzeń w zastosowaniu wysokich temperatur. Niewzmocnione typy PTFE preferowane są w zastosowaniach wysokotemperaturowych z uwagi na ich korzystne właściwości ślizgowe, niską ścieralność oraz parametry chemiczne, mechaniczne i elektryczne.

Kontakt z artykułami spożywczymi

PTFE jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi (wytyczne UE i FDA) i jest fizjologicznie nie-szkodliwy. PTFE + brąz lub z dodatkiem węgla nie jest dopuszczony do bezpośredniego kontaktu z artykułami spożywczymi ale jest fizjologicznie nieszkodliwy.

Wytrzymałość na zużycie

Poprzez wprowadzenie 25% węgla lub 60% brązu do substancji podstawowej została zoptymalizowana twardość, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość trwała w połączeniu z odpornością na ścieranie. W połączeniu z węglem, jako antystatyczne tworzywo ślizgowe, może być stosowane do produkcji prowadnic prasowych z prędkością przenoszenia od ponad 1 m/s, kiedy zastosowanie czarnego antystatycznego PE 1000 jest niemożliwe. PTFE + brąz jest antystatyczny, wykazuje niski współczynnik rozszerzalności oraz dobrą przewodność termiczną. Dzięki tym właściwościom, można go stosować jako wykładziny zbiorników, w rurociągach, jako obciągi walców i obudowy filtrów.

PTFE dostarczamy w kolorze białym. PTFE + brąz występuje w kolorze brązowym, a z węglem w kolorze czarnym.