profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Prowadnice zakrętowe

PE1000 – jest także znakomitym tworzywem w zastosowaniu do wszelkiego rodzaju prowadnic ślizgowych współpracujących z łańcuchami z tworzywa oraz łańcuchami stalowymi.

Przy realizacjach związanych z prowadnicami należy zwrócić uwagę na kilka istotnych wymiarów:

  • Jaki jest promień skrętu R1 – liczymy go do osi skrętu pierwszego rzędu
  • Czy prowadnice mają mieć odcinki wejścia i wyjścia (pomagają łagodnie przejść z części zakrętowej na część prostą)
  • Z jakim typem łańcucha mają współpracować (rozróżniamy łańcuchy prostobieżne, łukowe TAB , łukowe tzw. „jaskółczy ogon”, magnetyczne).

Prowadnice zakrętowe produkowane są w komplecie razem z prowadnicami powrotnymi. Wykonujemy je także jako oddzielne elementy.

prowadnice zakrętowe pod łańcuchy

Prowadnice magnetyczne

Naślizgi w prowadnicach magnetycznych pomagają łagodnie wpasować się do części powrotnej (prowadnica dolna). Prowadnice zakrętowe standardowo dostępne są w segmentach : 30°, 45°, 60°, 90°. Nasze możliwości produkcyjne pozwalają nam także na realizacje uwzględniające wykonawstwo wg życzenia klienta (często na potrzeby remontów i przeróbek linii technologicznych) prowadnic o innym kącie i niestandardowym promieniu skrętu, z dłuższymi odcinkami wejścia / wyjścia lub bez ich nich, bez nawiercania otworów lub z materiałów o podwyższonych parametrach ślizgowych i twardości. Program produkcyjny obejmuje również realizacje prowadnic jedno i wielorzędowych. W tym przypadku także istnieje możliwość modyfikowania ich wg specyfikacji i potrzeb .