profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Łożyska

Oprawy łożyskowe znajdują zastosowanie w wielu wielu aplikacjach. Bardzo prosta konstrukcja, łatwość montażu i demontażu jak również niewielki koszt sprawiają, że zespoły cieszą się ogromną popularnością. Dzięki kulistej powierzchni zewnętrznej pierścienia zewnętrznego łożyska oraz kulistej powierzchni otworu obudowy, zespoły kompensują statyczne błędy prostoliniowości wału wynikające z ich niedokładności montażowej (z reguły jednak nie tolerują takiego osiowego przemieszczenia wału).

Konstrukcja łożyska zapewnia własny zapas smaru, skuteczne uszczelnienie, a powiększony luz promieniowy wpływa korzystnie na kompensacje ugięć wału i odkształceń cieplnych. Pod względem budowy dzielą się na oprawy stojące, kołnierzowe i naciągowe. Kołnierzowe mogą mieć kołnierz kwadratowy, okrągły, owalny lub trójkątny (cztery, dwa lub trzy otwory mocujące).

Samonastawne łożyska kulkowe lub baryłkowe montowane są w obudowach wykonanych z żeliwa szarego, stali nierdzewnej, blachy stalowej lub w oprawach z tworzyw termoplastycznych. Oprawy mogą posiadać kulkowe zaworki smarne i rowek smarowy w otworze oraz posiadają trwałe uszczelnienia zabezpieczające przed dostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń i wydostawaniu się smaru. Do wałów mocowane są za pomocą śruby dociskowej.

Standardowy przedział temperatury pracy od -20°C do +120°C. Dzięki swym zaletom zespoły łożyskowe znalazły zastosowanie w maszynach rolniczych, budowlanych, górniczych, tekstylnych, wentylatorach, w przemyśle spożywczym, drzewnym, w systemach przenośników i urządzeniach transportujących.