RODO

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa przetwarza udostępnione i pozyskane dane osobowe w zgodzie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Chcemy niniejszym poinformować w jaki sposób przetwarzane są przez nas przekazane dane osobowe, w jaki sposób są chronione,  a przede wszystkim powiadomić  o prawach, które będą przysługiwały Państwu w związku z ich przetwarzaniem.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: Orchów 28a, 98-100 Łask,  wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000443898.

Inspektorem Ochrony Danych jest radca prawny Michał Poradziński. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych  można nawiązać pisząc pod adres  : Inspektor Ochrony Danych, PROFILEX Sp.z o.o. Sp.K., Orchów 28a, 98-100 Łask, oraz pod adresem poczty elektronicznej : iod@profilex.com.

Poniżej linki do dokumentów :

  1. Polityka Prywatności w „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóka komandytowej;
  2. Polityka „Cookie’s”  w „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spóka komandytowej;
  3. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla osób korzystających z serwisu internetowego „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
  4. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dla klientów i kontrahentów  „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
  5. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych  dla osób zarejestrowanych przez monitoring wizyjny „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
  6. Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych  dla kandydatów do pracy w „PROFILEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.
  7. Formularz zgłoszenia żądania realizacji praw.