profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

PE Polietylen

PE-UHMW 1000/ POLIETHYLEN – ULTRA HIGH MOLECULAR WEIGHT 1000

Polietylen o bardzo dużym stopniu polimeryzacji. Jego masa molowa jest 10 do 30 razy większa od standardowego polietylenu PE-HD. Masa molekularna mierzona metodą wiscozymetryczną (masa molowa) waha się od 3,9 do 10,5 milionów g/mol. Wskutek tak wysokiej masy molowej przetwórstwo ograniczone jest do specjalnych technik wytłaczania i prasowania.

Tworzywo polietylenowe

Właściwości:

PE-UHMW odznacza się nietypową kombinacją cech:

 • ekstremalnie wysoką udarnością z karbem  oraz odpornością na powstawanie pęknięć naprężeniowych
 • wysoką absorbcją energii również przy dużych prędkościach
 • bardzo dużą odpornością na zużycie cierne oraz bardzo dobre właściwości ślizgowe – w parach pracujących ślizgowo jest dobrym partnerem dla : metali, drewna oraz innych tworzyw
 • wyśmienitą odpornością na ścieranie
 • bardzo dużą wytrzymałością na zginanie oraz udarność
 • niewielkie straty tarciowe
 • bardzo dobrą odpornością na działanie chemikaliów takich jak kwasy, zasady i agresywne gazy
 • posiada właściwości anty adhezyjne
 • wykazuje dużą odporność na korozję naprężeniową
 • dobrą odporność na rozrywanie w podwyższonych temperaturach
 • bardzo dobre tłumienie hałasu oraz drgań (cichobieżna praca współpracujących elementów)
 • różnorodne możliwości zastosowania dzięki odporności na odkształcenie w temperaturach od –250°C do +90°C
 • dopuszczenie do kontaktu z żywnością – atesty PZH, BGA i FDA
 • doskonała skrawalność
 • niska gęstość w porównaniu do innych tworzyw konstrukcyjnych <1g/cm3

Typy

Paleta PE-UHMW obejmuje odmiany podstawowe, modyfikowane i specjalne. Surowiec, w postaci proszku, przetwarzany jest w prasach ciśnieniowych oraz wytłaczarkach tłokowych na półprodukty w postaci płyt , wałków a także profili.

Pręty o średnicach od 20mm do 350mm

Płyty o grubościach od 1mm do 400mm typy płyt :

 • płyt prasowanych i heblowanych (w zakresie dużych grubości)
 • płyt skrawanych (w zakresie małych grubości)

Poza półproduktami standardowymi produkowane są :

 • płyty o właściwościach samo gasnących
 • płyty stabilizowane na działanie UV
 • płyty modyfikowane dodatkiem mikro kuleczek szklanych, MoS2 / dwusiarczku molibdenu /, dodatków antystatycznych
 • płyty temperowane o obniżonym poziomie naprężeń wewnętrznych
 • płyty w różnych formatach i kolorach niestandardowych
 • płyty wykonane z regeneratu
 • profile oraz inne elementy gotowe wykonane według dokumentacji Klienta

Składowanie

Najlepiej na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej – nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie PE w kolorze czarnym oraz modyfikowany na UV wykazują odporność na promieniowanie ultra fioletowe) konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
Materiał należy chronić przed zakurzeniem – wszelkie zanieczyszczenia kurzem, piaskiem itp. mogą w trakcie manipulacji płytami przy ich przeładunku doprowadzić do zarysowania powierzchni płyt.

Zastosowanie

Ze względu na duży ciężar molekularny PE-UHMW można stosować w przypadkach, gdzie PE o niskim ciężarze molekularnym nie spełniają wymagań technologicznych. Ponadto PE-UHMW – ze względu na charakterystyczną kombinację cech  – zalicza się do technicznych tworzyw sztucznych, co predestynuje go do stosowania w następujących dziedzinach:

PRZYKŁADOWE OGÓLNE ZASTOSOWANIA

 • łożyska ślizgowe
 • elementy linii rozlewniczych : ślimaki transportowe, gwiazdy podziałowe, prowadnice, łuki podajników
 • prowadnice pod łańcuchowy i paski
 • rolki napinające
 • koła pasowe i łańcuchowe
 • wykładziny zsypów i silosów
 • wykładziny rynien transportujących
 • płyty pod wykrojniki
 • elementy maszyn rolniczych
 • przemysł mięsny, rybny, maszynowy

Budowa maszyn – aplikacje:

w budowie maszyn do wytwarzania różnych elementów narażonych przede wszystkim na zużycie cierne, jak np.:

 • listwy i prowadnice ślizgowe łańcuchów, koła zębate, koła łańcuchowe
 • ślimaki transportowe, zgarniaki, sita, cedzaki, blaty robocze maszyn
 • walce,  gniazda łożyskowe i napinacze łańcuchów

Przemysł chemiczny – aplikacje:

 • Zbiorniki, pompy obrotowe, dysze, kurki, zawory, wykładziny silosów, filtry

Górnictwo i przetwórstwo węgla – aplikacje :

 • Dla ochrony przed ściernym działanie przemieszczającego się kruszywa oraz celem zapobieżenia przywierania materiałów sypkich do powierzchni tworzywem wykładane są powierzchnie: silosów, lejów zasypowych, zsuwni, przenośników korytowych, powierzchnie ładunkowe samochodów, wagonów kolejowych, wózków transportowych

Technika galwanizacyjna – aplikacje :

 • Naczynia galwanizacyjne, zbiorniki, gniazda łożysk, koła zębate

Elektrotechnika – aplikacje :

 • Elementy izolujące, wtyczki przyłączeniowe, uchwyty, szczypce do zaciskania obręczy kabli

Technika filtrowania, akustyka – aplikacje :

 • Porowate kształtki do filtrowania płynów, do izolacji akustycznej oraz tłumienia drgań

Sport – aplikacje :

Bardzo wysoka udarność sprawiła, że z PE 1000 produkuje się:

 • elementy sztucznych boisk hokejowych, odbojnice, bandy lodowisk, ślizgi nart zjazdowych i biegowych
 • różnorakie elementy narażone na obciążenia udarowe lub uderzeniowe w towarzystwie niskich temperatur
 • place zabaw dla dzieci
 • taśmy i rzepy dla sportów wspinaczkowych oraz żeglarstwa
 • kamizelki kuloodporne

Ortopedia :

 • Elementy implantów

PE UHMW R – Polietylen 1000 Regenerat / kolor zielony, czarny/

Materiał powstaje na bazie czystego PE1000 + dodatku regeneratu z powtórnie przetworzonego PE1000.
W stosunku do PE1000 materiał ten cechuje się trochę gorszymi właściwościami mechanicznymi / około 10 ~ 15% / oraz zdecydowanie korzystniejszą ceną.
W porównaniu do PE500 materiał ten cechuje zdecydowanie wyższa udarność i odporność na zużycie.

WŁAŚCIWOŚCI

Średnia masa cząsteczkowa wynosi ok. 3.500.000 – 4.000.000 g/mol
Niższa masa powoduje, że materiał ten cechuje niższa niż czysty PE1000 odporność na zużycie.

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

Te same miejsca co w przypadku czystego PE1000 – należy pamiętać jednak, że materiał ten będzie się zużywał szybciej pracując w porównywalnych miejscach i warunkach co czysty PE1000.

ROZMIARY

Płyty od 10mm do 200mm grubości

PE-HMW 500 – CHARAKTERYSTYKA

Polietylen o wysokiej masie molowej PE 500 (PE-HMW) – jest rodzajem PE charakteryzującym się wysoką masą molową zawierającą się w przedziale od 500 000 do

1 000 000 g/mol. Porównywalna z PE-HD gęstość i zdecydowanie wyższa masa molowa zadecydowały o znacznie lepszych parametrach mechanicznych PE 500 w porównaniu do PE-HD.
PE 500 różni się od PE 300 między innymi

 • wyższą od PE 300 odpornością na zerwanie
 • większym wydłużeniem przy zerwaniu, lepszą udarnością i ciągliwością
 • lepszą wytrzymałością długookresową
 • lepszymi właściwościami ślizgowymi i mniejszym zużyciem ciernym
 • większą odpornością na zużycie wywołane cięciem
 • niższą minimalną temperaturą pracy

Zastosowanie PE 500

w ogólnej budowie maszyn do wykonywania elementów niezbyt mocno obciążonych mechanicznie – głównie poddanych obciążeniom uderzeniowym, często w towarzystwie niskich temperatur (np. wytwornice lodu)
pomimo lepszych od PE 300 właściwości ślizgowych nie jest stosowany w aplikacjach związanych z intensywną pracą cierną ten obszar zarezerwowany jest dla typu PE 1000 lub 1000R
w branży przetwórstwa żywności – głównie mięsa i ryb – powszechnie wykonuje się z niego:
deski do krojenia produktów spożywczych
stoły rozbiorowe w zakładach przetwórstwa mięsnego
kloce rzeźnicze
dobra udarność w niskich temperaturach zadecydowała o zastosowaniu PE 500 na wyłożenia ścian w chłodniach, do produkcji odbojowych listew ochronnych w obiektach handlowych i magazynowych
polimer ten znalazł swoje zastosowanie również w budowie obiektów sportowych – sprawdził się jako materiał na bandy lodowisk.

Ofertę dostawy stanowią półprodukty w postaci:

 • płyt prasowanych i heblowanych (w zakresie dużych grubości)
 • płyt ekstrudowanych (w zakresie małych grubości)

Poza półproduktami standardowymi oferujemy możliwość dostarczenia:

 • płyt o właściwościach antystatycznych lub łatwo przewodzących
 • płyt o właściwościach samo gasnących
 • płyt stabilizowanych na działanie UV
 • płyt w różnych formatach i kolorach niestandardowych
 • płyt temperowanych o obniżonym poziomie naprężeń wewnętrznych
 • płyt wykonanych z regeneratu
 • profili oraz innych elementów gotowych wykonanych według dokumentacji Klienta
 • płyty zapobiegają rozmnażaniu się bakterii

Składowanie

Najlepiej na paletach zwracając uwagę na płaskość powierzchni magazynowej – nierówne powierzchnie mogą doprowadzić do trwałego odkształcenia (wygięcia) składowanych półproduktów.
Ze względu na wrażliwość tworzywa na wpływ promieniowania UV (jedynie PE w kolorze czarnym oraz modyfikowany na UV wykazują odporność na promieniowanie ultra fioletowe) konieczne jest przechowywanie tworzywa w pomieszczeniu zadaszonym, izolującym od wpływu czynników atmosferycznych.
Chronić przed zakurzeniem – wszelkie zanieczyszczenia kurzem, piaskiem itp. mogą w trakcie manipulacji płytami przy ich przeładunku doprowadzić do zarysowania powierzchni płyt.

Obróbka

Wszelkie metody obróbki wiórowej z uwzględnieniem wytycznych dla tworzyw sztucznych. Narzędzie stosowane do obróbki polietylenu , podobne do tych, które są stosowane w przemyśle stolarskim. Stosowane procesy obróbcze :

 • cięcie
 • wiercenie
 • toczenie
 • frezowanie
 • szlifowanie
 • heblowanie

Obróbka termiczna:

 • spawanie
 • zgrzewanie
 • termoformowanie – dotyczy płyty PE produkowanych pod kątem termoformowania