profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Linia nr 3

Firma produkcyjna z branży spożywczej, specjalizująca się w produkcji chipsów w tubach tekturowych. Kompletna i samodzielna linia składająca się z przenośników: łańcuchowych, płytkowych, na matach modularnych, linkowych oraz stołu buforującego. Praca odbywa się w trybie ciągłym (24h, 7 dni w tygodniu). Głównym celem wdrożenia było zautomatyzowanie linii pakowania, transportu tub pustych i pełnych z chipsami i podniesienie wydajności.

Kompletna i samodzielna linia składająca się z przenośników: łańcuchowych, płytkowych, na matach modularnych, linkowych oraz stołu buforującego.