profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Przenośniki spiralne

Przenośniki (transportery) spiralne charakteryzują się kompaktową budową, która na małej powierzchni pozwala na użycie bardzo długiej taśmy (najczęściej modularnej posiadającej atest spożywczy).

Ich zadaniem w zależności od zastosowanie jest gromadzenie (buforowanie) produktów – mogą stanowić element linii lub jej obejście, mogą w skuteczny sposób łączyć linie produkcyjne pracujące z różnymi prędkościami. Wykorzystywane są do schładzania lub suszenia produktów transportowanych (dużą powierzchnia, mała prędkość). Mogą również służyć do transportu pionowego.

Podstawowym mechanizmem nośnym jest spirala bezosiowa zapewniająca przesuwanie produktów wokół własnej osi przenośnika spiralnego, na wielu poziomach w całym przekroju przenośnika. Zaokrąglone płaskie krawędzie taśmy redukują znacząco tarcie, występujące pomiędzy wewnętrznym łukiem taśmy a bębnem transportera, zapewniając łatwe przenoszenie napędu z bębna napędowego na taśmę, a co za tym idzie gwarantują minimalne zużycie energii elektrycznej oraz samej taśmy prowadzącej. Przenośniki te charakteryzują się ponadto niskim poziomem hałasu i niskimi kosztami eksploatacji.

Produkowane mogą być o różnych średnicach i z dowolną ilością zwojów, napędzane motoreduktorem sterowanym falownikiem, mogą być wyposażone w agregaty chłodnicze oraz posiadać zabudowę izolacyjną. Najczęściej ramy i konstrukcje nośne tych przenośników wykonywane są ze stali czarnej malowanej proszkowo lub stali nierdzewnej.