profilex - systemy transportowe, plyty pe, tworzywa sztuczne

Stoły kulowe

Stoły kulowe wykorzystywane są w transporcie wewnętrznym do swobodnego wielokierunkowego transportowania ładunków oraz do ich pozycjonowania przy odpowiednio zaprojektowanej konstrukcji. Są nienapędzanymi urządzeniami transportu wewnętrznego umożliwiającymi ręczne, dowolne obracanie ładunku przez pracownika przy użyciu niewielkiej siły.

Umieszczane są w takich punktach linii technologicznych gdzie transportowane ładunki wymagają zmiany kierunku, rozdziału, obrotu czy odbioru. Często znajdują zastosowanie jako samoistne stanowiska montażowe (robocze).

Stołów z kółkami kulistymi używa się w ciągach technologicznych: między krzyżującymi się przenośnikami zarówno taśmowymi jak i rolkowymi i ręcznie obsługiwanych. Ważnym jest aby podstawa produktów transportowanych była płaska, twarda, czysta i sucha. Małe produkty muszą być podparte na min. 3 kulkach. Kształty i wymiary stołów kulowych dopasowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta.